Body Stress Release Etten-Leur

De Stem van je Lichaam

Praktijkfilosofie:

Een veel besproken onderwerp zijn de vergoedingen door de zorgverzekeraars. Vanuit het oogpunt van puurheid van de techniek die BSR bied ben ik verder niet aangesloten bij andere beroepsverenigingen als de Body Stress Release Associatie Nederland die mij voorziet van alle benodigde bijzaken zoals een geschillen commissie, een beroepsverzekering, jaarlijkse bijscholing etc. om dit beroep uit te kunnen en mogen voeren zoals ik dit wil. 

Ieder individu heeft een eigen verantwoording voor zijn eigen gezondheid. De keuze of u wilt investeren in uw zelf door voor verzorging met BSR te kiezen staat voor mij los van wat zorgverzekeraars hiervan vinden. Ik ervaar dat wanneer de kosten voor gezondheid zelf gedragen worden de motivatie in de mens groot is om aan zijn gezondheid te werken in al haar facetten. Het gevolg is dat wanneer u zich tot mij wend voor verzorging met BSR de zorgverzekeraar in de meeste gevallen niet tot vergoeding over gaat. Is dit voor u van doorslag gevend belang verwijs ik u naar (BSR) praktijken voor alternatieve geneeskunde die zijn aangesloten bij de VBAG of CAT5 omdat dan verzekeraars in geval van aanvullende verzekeringen voor alternatieve zorg vaak wel overgaan tot vergoeding. 

De reden dat ik niet voor deze weg kies is deze: vanuit een visie op gezondheid sta ik u graag bij met al mijn competenties. De visie is gericht op gezondheid en het leven te ontwikkelen tot uw volle potentie. Dit in tegenstelling van zorgverzekeraars welke hun visie hebben gericht op het genezen van ziekten en het verstrekken van therapie en medicijnen om tot het genezen van die ziekte te komen. Boven water blijft staan dat u komt voor BSR waarmee we pretenderen geen alternatief te zijn voor welke therapie dan ook, sterker nog complementair daaraan, geen diagnose te stellen en geen ziekten te behandelen we releasen Body Stress. Hoezeer de gezondheidsvooruitgang van vele cliënten zich ook manifesteert ik zie mijzelf niet als alternatief genezer maar als Body Stress Release practitioner en leg mijn ziel en zaligheid in de verzorging van uw lichaam met Body Stress Release. Indien u zich in deze zienswijze kan vinden staat de weg open voor een reis naar gezondheid en vooral een optimale staat van welzijn!

Vaak zult u Body Stress Release vinden door een hardnekkige blessure of kwaal. We bespreken deze klachten en proberen in kaart te brengen welke factoren hierop van invloed zijn. Mogelijk is er naast het releasen verbetering te brengen in gewoonten, houdingsaspecten of kan verandering in de dagelijkse beweging positief bijdragen aan het herstel.

Niet altijd is de veroorzaker van Body Stress weg te nemen, denk aan zware fysieke beroepen of langdurige spanningen op het werk of in de privésfeer,  Body Stress Release kan in dit geval betekenen dat men het beroep uit kan blijven oefenen door met regelmaat voor verzorging met Body Stress Release te kiezen.

Indien U in behandeling bent voor psychotrauma kan Body Stress Release u ondersteunen door te voorkomen dat de heftige sensaties en gewaarwordingen die dit proces met zich mee brengen zich in het lichaam vastzetten als Body Stress,  waardoor het herstelproces tot transformatie van trauma wordt ondersteund.


‘Body Stress Release’

heeft tot doel het lichaam terug te leiden naar en het onderhouden van de optimale staat van welzijn. 

‘Body Stress Release’
bereikt dit doel door het lichaam te helpen vastgezette spierspanningen [body stress] als gevolg van overbelasting los te laten.

‘Body Stress Release’
ondersteunt het natuurlijk helend vermogen van het lichaam, dat altijd streeft naar gezondheid en harmonie.

‘Body Stress Release’
is bedoeld als preventieve onderhoudszorg en geen crisis therapie en als zodanig geen alternatief voor de reguliere geneeskunde.

‘Body Stress Release’
houdt zich NIET  bezig met het stellen van diagnoses en behandelt geen ziekten, aandoeningen en/of afwijkingen.
 

‘Body Stress Release’
wordt uitgeoefend door gediplomeerde ‘body stress release practitioners’ . Zij zijn geen genezers of helers, maar zij ondersteunen de genezingskracht van het lichaam zelf.
Hun verantwoordelijkheid ligt bij het perfect toepassen van de ‘Body Stress Release’ techniek en het begeleiden van de cliënt in diens manier van omgaan met diens lichaam.

‘Body Stress Release’
kent geen patiënten, maar cliënten.

‘Body Stress Release’
kan pas optimaal werkzaam zijn door een coöperatieve houding van de cliënt m.b.t. de zorg voor het eigen lichaam ter voorkoming van het opbouwen van nieuwe body stress, met name door het opvolgen van de verstrekte adviezen. De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de lichamelijke conditie en het algeheel welzijn ligt bij de cliënt zelf.