Praktijkfilosofie:

De mens bijstaan in zijn gezondheid om uit het leven te halen wat erin zit.

Vanuit het oogpunt van puurheid van de techniek die BSR bied ben ik aangesloten bij de beroepsverenigingen Body Stress Release Associatie Nederland en het NIBIG, die mij voorzien van alle benodigde bijzaken zoals een geschillen commissie, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, jaarlijkse bijscholing etc. om dit beroep uit te kunnen en mogen voeren. 

Wanneer u zich tot mij wend voor verzorging met BSR zal de zorgverzekeraar in de meeste gevallen niet tot vergoeding over gaan. Zorgverzekeraars stellen telkens andere en nieuwe eisen die niet inhoudelijk over BSR gaan, tevens worden premies hoger en dekkingen lager. Dit is de reden dat ik mij richt op BSR en ben voorzien van genoemde verplichtte lidmaatschappen en daarmede verzekeringen die wettelijk vereist zijn maar het betekent dat weinig verzekeraars tot dekking overgaan. Is vergoeding voor u van doorslag gevend belang verwijs ik u naar (BSR) praktijken voor alternatieve geneeskunde die zijn aangesloten bij de VBAG of CAT5 omdat dan verzekeraars in geval van aanvullende verzekeringen voor alternatieve zorg soms wel overgaan tot vergoeding. Vraag het bij twijfel altijd na bij uw verzekeraar.


Vaak zult u Body Stress Release vinden door een hardnekkige blessure of kwaal. We bespreken deze klachten en proberen in kaart te brengen welke factoren hierop van invloed zijn. Mogelijk is er naast het releasen verbetering te brengen in levensinzichten, gewoonten, houdingsaspecten of kan verandering in de dagelijkse beweging positief bijdragen aan het herstel.

Niet altijd is de veroorzaker van Body Stress weg te nemen, denk aan zware fysieke beroepen of langdurige spanningen op het werk of in de privésfeer,  Body Stress Release kan in dit geval betekenen dat men het beroep uit kan blijven oefenen door met regelmaat voor verzorging met Body Stress Release te kiezen.

Indien U in behandeling bent voor psychotrauma kan Body Stress Release u ondersteunen door te voorkomen dat de heftige sensaties en gewaarwordingen die dit proces met zich mee brengen zich in het lichaam vastzetten als Body Stress,  waardoor het herstelproces tot transformatie van trauma wordt ondersteund.


‘Body Stress Release’

heeft tot doel het lichaam terug te leiden naar en het onderhouden van de optimale staat van welzijn. 

‘Body Stress Release’
bereikt dit doel door het lichaam te helpen vastgezette spierspanningen [body stress] als gevolg van overbelasting los te laten.

‘Body Stress Release’
ondersteunt het natuurlijk helend vermogen van het lichaam, dat altijd streeft naar gezondheid en harmonie.

‘Body Stress Release’
is bedoeld als preventieve onderhoudszorg en geen crisis therapie en als zodanig geen alternatief voor de reguliere geneeskunde.

‘Body Stress Release’
houdt zich NIET  bezig met het stellen van diagnoses en behandelt geen ziekten, aandoeningen en/of afwijkingen.
 

‘Body Stress Release’
wordt uitgeoefend door gediplomeerde ‘body stress release practitioner’ . Zij zijn geen genezers of helers, maar zij ondersteunen de genezingskracht van het lichaam zelf.
Hun verantwoordelijkheid ligt bij het perfect toepassen van de ‘Body Stress Release’ techniek en het begeleiden van de cliënt in diens manier van omgaan met diens lichaam.

‘Body Stress Release’
kent geen patiënten, maar cliënten.

‘Body Stress Release’
kan pas optimaal werkzaam zijn door een coöperatieve houding van de cliënt m.b.t. de zorg voor het eigen lichaam ter voorkoming van het opbouwen van nieuwe body stress, met name door het opvolgen van de verstrekte adviezen. De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de lichamelijke conditie en het algeheel welzijn ligt bij de cliënt zelf.