Een Body Stress Release consult:

Body Stress Release zet een proces in het lichaam in gang van spanning loslaten en herstellen. Standaard wordt begonnen met 3 releases en wel op dag 1, dag 4 en dag 11 om dit proces te kunnen monitoren en ondersteunen.

Bij het eerste consult is er een intakegesprek, gevolgd door een release. De practitioner stelt vragen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de gezondheidstoestand van de cliënt. De vragen hebben betrekking op de medische geschiedenis, zoals ongelukken, valpartijen, botbreuken en eventuele operaties die de cliënt heeft ondergaan. Ook kan worden gevraagd naar oorzaken van body stress met een chemische of emotionele aard. Tevens geeft de practitioner uitleg over de samenhang tussen de vastgezette spanning en de ontstane klachten, de mogelijke effecten van de release en de beste manier om het proces te ondersteunen.
Tijdens de release is de cliënt geheel gekleed en houdt, indien gewenst, tevens zijn schoenen aan.
De BSR-practitioner maakt gebruik van een speciale bank om de release te doen. De cliënt gaat licht voorover leunend op de voetenplank staan, waarna de bank langzaam horizontaal gekanteld wordt. De practitioner voert een aantal tests uit om de locatie en richting van de spanning vast te stellen en geeft daarna een aantal milde doch precieze impulsen op de gebieden waar spanning zich heeft vastgezet. Het lichaam wordt hierdoor aangemoedigd die spanning los te laten.

Na de release volgt een uitleg, tevens wordt ingegaan op algemene houdingsaspecten en adviezen.